Magyar közösségi terek

Csillagház

A Csillagház egy olyan kulturális komplexum, melyben a konferenciaterem ugyanúgy megtalálható lesz, mint, a tanácsterem, irodák, étkező valamint 24 vendégszoba, ami a városba érkezőket hivatott majd elszállásolni. A létesítmény emellett helyet ad múzeumnak, levéltárnak és könyvtárnak is. Az épület két részből tevődik össze: fele új építésű, míg a másik fele az egykori Samarjay ház, mely Samarjay János tulajdonát képezte, aki egyházi gondnokként működött. A házat a Református Egyház vásárolta meg, s kezdte meg annak református központtá való alakítását, Miután a Református Egyház megvásárolta a Samarjay házat megkezdte annak református központtá való alakítását. A nagyszabású beruházás magyarországi támogatással valósult meg, az épületet 2017-ben adták át.

Cím: Tomašíkova utca

Rimaszombati Magyar Közösségi Ház

Szentiványi József (1817-1905) mecénás, a felvidéki magyar kultúra önzetlen támogatója tiszteletére 2018-ban emléktáblát helyeztek el a Rimaszombati Magyar Közösségi Ház falán.

Daxner u. 35-37.

Cserkészház

4.sz Hatvani István Cserkészcsapat Rimaszombat harmadik cserkészcsapatként alakult Felvidéken, 1991. április 24-én, Szent-Györgynek, a cserkészek védőszentjének napján. A cserkészházban kisszínpaddal ellátott helyiségük van, ahol a helyi Öregcserkész klub is tartja rendezvényeit.

Cím: Daxnerova 24.

Telefon: 0905 937 825

A város kulturális intézményei

Városi Kulturális Központ

A város kulturális központja több mint négy évtizede szolgálja a környék kultúráját, és szervesen kapcsolódik Rimaszombat történelméhez és jelenéhez egyaránt. Szervezeti része az országos jelentőségű Városi Galéria és az Orbis Mozi. Az intézményt a város hozta létre annak érdekében, hogy a település és a szomszédos régiók polgárai számára sokszínű szolgáltatásokat nyújtson a kultúra területén.

Cím: Námestie Š. M. Daxnera 1723.

Telefon: 047/5621550             

e-mail: msksrs@rsnet.sk

http://www.domkultury-rs.sk/

Matej Hrebenda Könyvtár

Cím: Hlavné námestie č.8..

Telefon: 047 5631049             

e-mail: kniznica@kmh.sk

Múzeumok, kiállító terek

Múzsák Háza (Petőfi Ház vagy Huszth-ház)

A házat 2006-ban a Petőfi szoborra összegyűlt adományok egy részéből, és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásából újították fel. A házban állandó kiállítás működik. A Petőfi-kultusz ápolása mellett, helyet teremtettek azoknak a jeles alkotóknak, íróknak, költőknek, képzőművészeknek, tudósoknak, színművészeknek, a múzsák kiválasztottjainak, akik által a város ismertté vált, illetve akik tevékenyen hozzájárultak Rimaszombat szellemi életének a formálásához.
A házb öt helyiségében állandó kiállítás látható. Az egyik, a kis pitarban levő, ahol annak idején Petőfi megaludt, ezt a kultuszt mutatja be. Az utcai helyiségben a művészetek képviselői kaptak helyet Ferenczy Istvántól kezdve Szentpétery Józsefen át Rudnay Gyuláig, Putra Edéig, A. Tóth Sándorig. Vagyis a legjelesebbek. Alkotásaik egyike-másika, életrajzuk, portréjuk látható itt. Egy másik helyiségben az irodalmi hagyományok egy része elevenedik fel, többek közt Mikszáth Kálmán, Pósa Lajos, Győry Dezső, Szombathy Viktor emlékét örökítették meg.
A hozzáépített házrész pitvarában két jeles színésznőnk, Blaha Lujza és Szatmári Ratkóczi Lujza kapott helyet, a leghátsó helyiség, amely közösségi terem, ismét a Petőfi-kultuszt szolgálja, középpontba állítva egy rimaszombati, elfeledett atyánkfiát, Berecz Károlyt, aki Petőfinek kor-, Eötvös Józsefnek pedig munkatársa, író, lapszerkesztő volt.

Cím: Samo Tomášikova ulica 21.

Gömör-kishonti Múzeum

A rimaszombati múzeum Szlovákia ötödik legrégebbi múzeuma. 1910-től kezdődően az 1850-ből származó egykori tüzérségi kaszárnya épületében székel. Az épület Miksa Ferenc építész alkotása, aki a Rimaszombat városában található számos középítmény tervezője. A múzeumot 1882-ben létesítették. Elsősorban a történelmi Gömör és Kishont régiókra összpontosul. 1996-tól a roma kultúra dokumentálására is, nemcsak a gömör-kishonti régióban. A gyűjteményi alapot 62832 tárgy alkotja. Rendkívül értékes a múzeum 32745 könyvet számláló történelmi könyvalapja. A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 2005-ben 70 darab 16. századi régi kiadványt történelmi okirattá nyilvánított. Az állandó honismereti kiállítás, amely 1979-ben készült, átfogó képet ad a Gömör-kishonti régió történelmének és természetének gazdagságáról és sokrétűségéről. 2008-ban nyílt meg az Antifasiszta ellenállási mozgalom és a Szlovák Nemzeti Felkelés Gömör-Kishontban c. kiállítás. A Gömör-kishonti Múzeum évente átlagosan 13 új kiállítással várja a látogatókat. A legegyedibb és a látogatók számára legvonzóbb gyűjteményes tárgyak egyike a 21-25. uralkodói dinasztiából (időszámításunk előtt 1087–664) származó, Tasheritnetiakh nevű hölgy Abusír el-Meleku lelőhelyről származó múmiája. Ez egyike a Szlovákiában található öt egyiptomi múmiának. 1910-ben Süteő Munkácsi István földbirtokos, jogász és utazó hozta Rimaszombatba több más, egyiptomi és kis-ázsiai útjai során szerzett tárggyal együtt, s még ebben az évben a múzeumnak adományozta.

https://www.gmmuzeum.sk/

Gemersko-malohontské múzeum

Cím: Námestie M. Tompu 5., 979 01 Rimavská Sobota

e-mail: office@gmmuzeum.sk, director@gmmuzeum.sk

Telefon: 047 / 563 27 41

Nyitvatartási idő: hétfő - péntek: 8:00 - 16:00; szombat, vasárnap: 9:00 - 16:00 (április - szeptember)

Városi galéria

Cím: Hlavné námestie 5., 979 01. Rimavská Sobota

Telefon: +421475624351

e-mail: mestska.galeria.rs@gmail.com

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 9:00 - 17:00

http://mgrs.sk/