A Petőfi-szobor elkészítésére Izsó Miklós 1871-ben kapott megbízást. Először arc- és fejtanulmányokat készített, majd a ‘Talpra magyar’-ban esküvő Petőfi alakját dolgozta ki. Először a felemelt jobb kézzel ábrázolja, ami később a végleges megvalósítás alapja lett. Ezt követően megpróbálta a mellre tett jobb kézzel történő ábrázolást is. Izsó korai halála miatt a budapesti Petőfi téren felállított szobrot Huszár Adolf fejezte be.1845. május 29-én Petőfit Rimaszombatban választották meg tiszteletbeli táblabíróvá – ez volt a költő egyetlen közéleti kitüntetése -, ezen a napon ravatalozták fel 1875-ben Izsó Miklóst is, aki a szabadságharc után Ferenczy István mellett a városban dolgozott. Szobrát a Petőfi-szoborbizottság 1882-ben a városnak adományozta, s a 120 évig megőrzött gipszmodellt B. Kovács István történész és Erdélyi Géza református püspök kezdeményezése alapján közadakozásból öntötte bronzba Győrfi Lajos szobrászművész és Varga Imre öntőmester.A világ egyik legszebb Petőfi-szobrának tartott, Izsó Miklós munkáját dicsérő alkotás gipszmintáját több mint 120 évig őrizte a Gömör-Kishonti Múzeum. 2003 augusztusától folytak a szobor felállításának előkészületei, aminek kicsúcsosodása a 2004. május 29-i avatóünnepség volt. A szobrot Győrfi Lajos, Püspökladányban élő szobrászművész alkotta újra, Varga Imre karcagi bronzöntőmester műhelyében. Eredetileg a Tompa Mihály Református Gimnázium előtti díszkertben szerették volna felállítani, ehhez a telek társtulajdonosa, a Rimaszombati Ágostai Evangélikus Egyház nem adta beleegyezését. A szobor így Rimaszombat város polgármesterének, Czifrus Istvánnak a közbenjárására a város egyik legszebb terén, a Tompa Mihály téren kapott helyet. 2016-ban azonban a teret felújították, és a Petőfi-szobornak új helyet keresnek.