Fésűs beépítésű telken, utcafronton álló, földszintes, nyeregtetős, oromzatos, cseréppel fedett, egy traktusos, paraszt-polgári lakóház. Az épület múltjának legismertebb eseménye 1845. májusában történt. Ekkor Huszth János, Rimaszombat város főügyésze, a ház akkori tulajdonosa, vendégül látta és pár napig el is szállásolta e falak között a Felvidéket bejáró Petőfi Sándor költőt. Az eseményt Petőfi Úti leveleiben is megörökítette. A hálás utókor magyarsága nevében Wallentinyi Dezsőné Győry Ida 1938-ban kezdeményezte, majd pedig 1939-ben finanszírozta az épületnek kis fehér márvány táblával való megjelölését, így Petőfi ittjártának megörökítését. A tábla ma is látható a ház homlokzatán. Szövege: „E helyen szállott meg 1845-ben Petőfi Sándor 1939”. A házat néhány éve helyi civil szervezeti és magyar kormánytámogatással szépen felújították. Az épületben ma Múzsák Háza néven múzeum működik, amelyben egyrészt Petőfiről, másrészt azon magyar művészekről, tudósokról találunk öt termes állandó kiállítást, akik Rimaszombat múltját alapvetően befolyásolták. Cím: Samo Tomášikova ulica 21., 979 01 Rimavská Sobota